Święta księga brajlem z Carimu to przedmiot kluczowy w świecie Dark Souls 3.

Święta księga brajlem z Carimu

święta księga brajlem z Carimu

Pisany brajlem święty tom z Carimu pełen zaawansowanych cudów.

Daj go bajarzowi, by nauczyć się zaawansowanych carimskich cudów.

Tradycją Białej Drogi jest pokładanie wielkiej wiary w słowach ślepców. Tomy pisane brajlem nie są tam niczym niezwykłym.

 

 

Zastosowanie

  • Daj ją Irinie z Carimu by poznać: Średnie leczenie, Łzy wyparcia, Moc.

 

 

Lokacja

  • Ofiarna droga, przed ogniskiem "forteca w połowie drogi". Cofając się od tego ogniska w stronę początku lokacji (ognisko "ofiarna droga"), tuż za mostem po lewej stronie (mając most przed sobą będzie to strona prawa) można zeskoczyć na ukrytą ścieżkę. Oprócz księgi znajduje się tam również pierścień Morne'a... i dwa wściekłe psy pilnujące owych znajdźek.

 

Uwagi

 

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈