Lokacja opcjonalnego bossa: Stary Król Demonów. Znajduje się pod Katakumbami, wystarczy że ostatni duży drewniany most zniszczymy i opadnie, wtedy możemy zjechać po nim na dół. Znajdziemy tu dużo tytanitu, przedmiot ulepszający estusa, a dalej możemy stąd trafić do Izalith podziemia demonów.

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈