Lokacja bossa: Wielki Władca Wolnir. Mozna z niej sie dostac takze do swiecacego jeziora, po zniszczeniu ostatniego duzego drewnianego mostu.
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈