Cierpiący demon, Demon z czeluści oraz Książe demonów to krytyczni przeciwnicy z Dark Souls III: The Ringed City.

Cierpiący demon i Demon z czeluści
Książe demonów
Lokacja Łupy

(Duet) 7,062  x2

(Książe) ???

100,000 Sterta mętów Dusza księcia demonów
Wartości obronne
Wrażliwość Odporność Niewrażliwość

(Wspólne): Bronie czarnych rycerzy, Krwawienie

(Duet): Mrok, Cięcia

(Wspólne): Ogień

(Książe): Pchnięcie, Uderzenie, Błyskawice, Magia

(Wspólne): Mróz, Toksyna/Trucizna
 • Gracz może przyzwać na pomoc Lappa Bezpamiętnika. Znak przywołania będzie niedaleko końca wieży, z którego gracz spada na arenę walki z przeciwnikiem.
 • Gracz na pomoc może przyzwać rycerza-niewolnika Gaela. Znak przywołania znajduje się niedaleko ogniska, po przeciwnej stronie, co Lapp Bezpamiętnik.
 • W pierwszej fazie gracz walczy z Cierpiącym Demonem oraz Demonem z czeluści. Po wyeliminowaniu drugiego z nich ma chwilę na regenerację, po czym pojawia się nowy przeciwnik - Książe demonów.
 • Jeśli gracz polegnie podczas drugiej fazy, będzie musiał powtórzyć także pierwszą.
 • Nie jest to opcjonalne starcie - demony blokują dojście do Miasta Pierścienia.

Lokalizacja

 • Na arenie pod ruinami wieży, gdzie jest ognisko "Wśród ruin Strażnicy Żniw".
 • Po dotarciu na arenę, Demon z czeluści będzie na lewo od gracza w trybie "ognistym", podczas gdy Cierpiący demon będzie na prawo w trybie "ostygłym" (jeśli przybędą upiory, to przejdzie w stan "ognisty")

Łupy

Informacje - wspólne

 • Z powodu dużej puli życia zaleca się przyzwać nie więcej niż jednego upiora.
 • Przyjacielskie upiory nie mogą wejść na miejsce z którego gracz spadł do areny, dopóki demony nie zostaną obudzone.
 • Ataki demonów nie podlegają mechanice odparcia, ale można złamać ich równowagę, co poza jednym atakiem z drugiej fazy pozwala na wyprowadzenie riposty.
 • Ataki demonów są powolne, ale groźne.
 • Wrażliwe na bronie czarnych rycerzy.
 • Wrażliwe na krwawienie, pod warunkiem, że w krótkim okresie gracz namagazynuje odpowiednią liczbę jednostek krwawienia, np. trafiając 2-3 razy przy użyciu Podgryzania Dorris. Liczba wymaganych jednostek jest taka sama w pierwszej i drugiej turze.
 • Wysoce odporne na Ogień i niewrażliwe na Odmrożenia i Truciznę/Toksynę.

Informacje - Demon z czeluści/Cierpiący demon

 • Zdrowie: NG (7,062 x2)
 • Gracz może rozróżnić demony po kolorze - Cierpiący Demon jest czerwony, podczas gdy Demon z czeluści pomarańczowy.
 • Żagiew Żaru powinna - o ile to możliwe - sprowokować demona tak, by ten w momencie upadku innego gracza był w miejscu upadku, by upiór mógł dostać darmowe uderzenie. To uderzenie, choć nie zadaje widocznie więcej obrażeń niż regualarne trafienie, może zdewastować równowagę demona.
 • Demony mają dwa tryby walki - "ostygły" i "ognisty". W "ostygłym" zadają fizyczne mogąc też zatruć toksyną, w "ognistym" od ognia i cięć.
 • Transformacja z trybu "ognistego" w "ostygły" zatrzymuje demona na kilka sekund.
 • Transformacja z trybu "ostygłego w "ognisty" może być przerwana, o ile gracz w tym momencie złamie równowagę demona.
 • Gdy jeden z demonów ginie, drugi - o ile już nie jest w tym trybie - przechodzi w tryb ognisty.
 • Wrażliwe na cięcia oraz mrok.

Informacje - Książe Demonów

 • Zdrowie: NG (???)
 • Książe demonów posiada 50% redukcję obrażeń fizycznych/mroku oraz 75% redukcję obrażeń od ognia, błyskawic oraz magii. Czar Skażona rtęć oraz obrażenia wywołane krwotokiem nie podlegają tej redukcji.
 • Zadaje obrażenia od cięć oraz ognia.
 • Jego styl walki zależy od tego, który z demonów padł jako ostatni.

Ataki

Demon z czeluści/Cierpiący Demon - 1 faza

Atak Opis
Uderzenie pazurem (oba) Jeśli gracz jest blisko demona, ten może spróbować go trafić wymachem łapy.
Uderzenie z góry (oba) Demon podnosi się, po czym gwałtownie opada uderzając przy tym łapami
Atak z wyskoku (ognisty) Jeśli gracz znajduje się daleko od demona, ten próbuje jednym skokiem go dorwać
Szarża (ognisty) Demon wykonuje szarżę składającą się z 3-4 zwykłych uderzeń oraz silnego uderzenia za siebie
Ogniste uderzenie (ognisty) Demon podnosi się, po czym gwałtownie opada na ziemię powodując eksplozję. Podczas tego ruchu przechodzi z trybu "ognistego" w "ostygły"
Chmura toksyn (ostygły)  Demon tworzy przed sobą chmurę zadającą minimalne obrażenia, która może zatruć toksyną
Linia toksyn (ostygły)  Demon "wydmuchuje" linię toksyn, która po chwili eksploduje.
Toksyczne splunięcie (ostygły)  Demon "pluje" przed siebie tworząc 3 ogniska toksyn.

Książe demonów - 2 faza

Atak  Opis
Ogniste Zjednoczenie W ostatnim poległym demonie pojawia się ogień. Po chwili podnosi się i następuje eksplozja w efekcie czego powstaje nowy przeciwnik - Książe demonów. Ten ruch zapowiada początek drugiej fazy i nie jest wykorzystywany później.
Kula ognia Demon tworzy kulę ognia, po czym odlatuje w tył na pewną odległość. W trakcie tego lotu rzuca kulę w kierunku gracza, starając się mu zadać obrażenia od ognia. W miejscu wybuchu na chwilę pojawia się lawa.
Atak z powietrza  Demon wzlatuje i bez opadania "drze ziemię" pod sobą zostawiając przy tym lawę. 
Krytyczny chwyt  Demon 2 razy próbuje złapać gracza. Jak mu się to uda, ciska nim na średnią odległość
Potrójna kipiel  Demon rzuca 3 kule działające tak samo, jak piromancja Kipiel Chaosu. Zadaje bardzo wysokie obrażenia od ognia.
Fala powietrza  Demon - przy wykorzystaniu skrzydeł - tworzy falę powietrza. Nie zadaje obrażeń, ale jest w stanie bez problemu przewrócić gracza.
Ognisty wąż  Demon odwraca się o 180 stopni i atakuje gwałtownie ziemię, wyzwalajac przy tym ognistego węża, który działa identycznie, co mroczna piromancja "Czarny wąż".
Przerażający krzyk  Demon próbuje nastraszyć wrogów przeraźliwym gracza. (nie daje mu premii, ale wymaga to weryfikacji)
Zmodyfikowane normalne ustawienie  Demon atakuje w identyczny sposób, co demon z poprzedniej fazy w trybie "ognistym". Ataki te są dużo agresywniejsze.
Wszechobecny Chaos (czerwony wariant)  Demon tworzy dwie kule ognia zachowujące się identycznie, co piromancja Wszechobecny Chaos. Często prowadzi do ataku Grad Meteorytów. Jeśli demon ginie, kule automatycznie znikają. Możliwe tylko wtedy, gdy Książe demonów powstał z czerwonego Cierpiącego Demona.
Szybki Wszechobecny Chaos (czerwony wariant)  Demon na szybko tworzy dwie kule ognia, po czym odlatuje na niewielką odległość. Wtedy to wykonuje ruch ręką w tył, po czym gwałtownie atakuje grunt przed sobią wyzwalając ognistego węża. Możliwe tylko wtedy, gdy Książe demonów powstał z czerwonego Cierpiącego Demona.
Grad meteorytów (czerwony wariant)  Demon zaczyna tworzyć nad sobą potężną chmurę, która po błysku przeistacza się w śledzący graczy na mapie grad meteorytów zadający wysokie obrażenia od ognia. Jeśli w trakcie tworzenia tej chmury zostanie złamana równowaga demona sprawi, że meteoryty spadną wokół demona. To złamanie równowagi nie pozwala na ripostę. Możliwe tylko wtedy, gdy Książe demonów powstał z czerwonego Cierpiącego Demona.
Omiatający laser (pomarańczowy wariant)  Demon omiata 3 półokręgi przed sobą długim laserem zadającym wysokie obrażenia od ognia. Zwykle prowadzi do Laserowego wybuchu. Możliwe tylko wtedy, gdy Książe demonów powstał z pomarańczowego Demona z czeluści.
Laserowy wybuch (pomarańczowy wariant)  Demon tworzy długi silny promień lasera mogący poważnie zranić gracz przed nim i wybuch raniący tych będących przy jego głowie. Możliwe tylko wtedy, gdy Książe demonów powstał z pomarańczowego Demona z czeluści.

Strategia 1 - Wręcz

Przed walką należy zdobyć oraz maksymalnie ulepszyć Wielki topór czarnego rycerza - mając 65 siły, 25 zręczności oraz po umiejętności broni "Okrzyk bojowy" zwykły cios w pierwszej fazie walki zadaje około 700-800, a silne uderzenie nawet 1500. W drugiej fazie wartości te są zdredukowane o 50%. Dobierając pancerz należy zwrócić uwagę na ochronę przed ogniem oraz obrażeniami fizycznymi.

Po upadku na arenę należy zastosować umiejętność broni i skupić się na jednym z demonów - optymalna będzie sytuacja, w której jeden z nich jest w trybie ostygły, a drugi w ognistym (demony w trybie ostygłym są bardziej pasywne i preferują walkę na dystans). Najlepszym miejscem na atak - ze względu na powolne ataki - są okolice ogona. Wygląd drugiej fazy zależy od tego, który demon padł jako pierwszy - tutaj zalecane jest, aby jako ostatni padł Demon z czeluści, ponieważ jego laser jest stosunkowo łatwy do ominięcia i daje dość sporo czasu na zadanie mu poważnych obrażeń.

Jeśli gracz w pierwszej fazie ma problem, może przyzwać jednego z upiorów (zalecany jest rycerz-niewolnik Gael), żeby odwracał uwagę Demona z czeluści lub Cierpiącego Demona.

Ciekawostki

 • Arena walki to zdewastowana Kapliczka Zjednoczenia z Dark Souls I.
 • Przed wydarzeniami z Dark Souls III - na co wskazuje m. in. opis wielkiego miecza Loriana - Lorian pokonał księcia demonów.
 • We wczesnej fazie produkcji dodatku walka wygląda inaczej. Na początku gracz mierzył się z jednym z demonów (tam nazywał się "Crimson Bat", czyli Karmazynowy nietoperz), a po zmniejszeniu jego zdrowia o około 40 procent, pojawiał się drugi demon (Demon z czeluści). Gdy jeden z nich ginął, natychmiast ginął także drugi. Ze zwłok demona, który nie zginął z rąk gracza powstawał Książe demonów.
 • Wtedy też książe demonów miał drugą nazwę - Karmazynowy Książe. Występowała wtedy, gdy Karmazynowy Nietoperz ginął jako drugi.
 • Całe trio ma ten sam ogon, co Demoniczna Stonoga, krytyczny przeciwnik z Dark Souls I.
 • Krzyk demonów przypomina ryk Bestii Kleryka z Bloodborne.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈