Długi łuk Mrocznego Księżyca

icon-wp_physicalAttack.png
36.0 physical_defense-shield-icon.jpg -
icon-magicbonus.png
44.0
magic_defense-shield-icon.jpg
-
icon-firebonus.png
-
fire_defense-shield-icon.jpg
-
icon-lightningbonus.png
- lightning_defense-shield-icon.jpg -
icon-darkbonus.png
-
-
critical.png
100 icon-wp_stability.png -
icon_weight.png 4.5
icon-durabilitiy.png
50.0
Parametr dodatkowy 50
Wymagania i skalowanie
icon-strength_22.png
icon-dexterity_22.png
icon-intelligence_22.png
icon-faith_22.png
7 16 10 -
- E C -
weapon_type-icon.jpg Łuki damage_type-icon.jpg -
skill-icon.jpg Strzała mrocznego księżyca icon_fp_cost.png -(10/10)

Dłigi łuk Mrocznego Księżyca to broń występująca w świecie Dark Souls 3.

 

"Długi łuk Mrocznego Księżyca Gwyndolina, który zginął pożerany stopniowo przez Aldricha.

Ten złoty łuk jest przesycony potężną magią i najlepiej się sprawdza z księżycowymi strzałami.

Umiejętność: strzała Mrocznego Księżyca
Napełnia przygotowaną strzałę esencją mrocznego księżyca, zapewniając jej obrażenia od magii i zdolność do przebijania tarcz"

 

 

Uwagi i wskazówki

  • Nie może być zaklęty ani wzmacniany.
  • Ulepszany Łuską z tytanitu. 

 

Lokacja
 

 

Pokaz broni:

(Jeśli twój nick nie jest na TEJ liście, proszę nie wrzucaj tu filmików. Jeśli chcesz zamieszczać swoje materiały, kliknij proszę tej link i zgłoś swoją chęć w wątku.)

  • ??

 

 

 

 

Tabela ulepszeń

 

Do pozimu +4 ulepszny Łuską z tytanitu, na poziom +5 ulepszany Sztabą tytanitu - do każdego poziomu ulepszenia terzeba doliczyć również dusze.
  Wartości ataku
Skalowanie
Dodatkowe efekty
Redukcja obrażeń (%)
Nazwa ulepszenia
icon-wp_physicalAttack.png
icon-magicbonus.png
icon-firebonus.png
icon-lightningbonus.png
icon-darkbonus.png
Siła Bonus
Dexterity Bonus
Intelligence Bonus
Faith Bonus
icon-wp_poisonbld.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-wp_magicdef.png
icon-wp_firedef.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-wp_darkdef.png
Regular  36 44 - - - - E C - - - - - - - - -
Regular +1 42 51 - - - - E C - - - - - - - - -
Regular +2 48 58 - - - - E C - - - - - - - - -
Regular +3 54 65 - - - - E C - - - - - - - - -
Regular +4 60 72 - - - - E C - - - - - - - - -
Regular +5 66 80 - - - - E B - - - - - - - - -

 

Skalowanie: To premia dodawana do podstawowego rodzaju obrażeń broni (fizycznych, magicznych, od ognia, błyskawic, mroku) zależna od statystyki z jaką broń się skaluje (siła, zręczność, inteligencja, wiara) oraz od wielkości premii (malejąco: S/A/B/C/D/E). Rozwijanie statystyki, z którą skaluje się określona broń skutkuje dodaniem większej liczby obrażeń do danej broni. Wielkość premii zależna jest od także % mnożnika przypisanego danej statystyce (najwyższego w przypadku litery S, najniższego dla E). Dopiero uwzględnienie tych dwóch czynników daje w rezultacie końcową premię do obrażeń broni i jest wyświetlane w statystykach broni w postaci niebieskich liczb jako "+X".
Wytrzymałość: To inaczej PŻ broni. Broń w miarę używania stopniowo traci swoją wytrzymałość. Gdy jest niska pojawia się komunikat "Broń zagrożona zniszczeniem!" i broń zadaje mniejsze obrażenia. Gdy wytrzymałość spadnie do 0, broń staje się praktycznie bezużyteczna.
Waga: Ile waży dana broń po wyposażeniu jej do jednego ze slotów. Waga ta jest dodawana do ogólnego obciążenia postaci, które wpływa na prędkość poruszania się oraz przewroty postaci.
Stabilność: Oznacza jak dobrze postać utrzymuje równowagę, gdy blokując daną bronią/tarczą zostanie trafiona. W praktyce przekłada się to na ilość energii pochłanianej podczas bloku. Bloki bronią/tarczą o wysokiej stabilności pochłaniają mniej energii niż tymi o niskiej.
Rodzaj ataku: Określa rodzaj animacji ataku broni. W grze występują cztery rodzaje ataków: zwykłe, pchnięcia, cięcia oraz uderzenia.
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈