Dusza Biskupów Głębin to jedna z dusz bossów w świecie Dark Souls 3.

 Dusza Biskupów Głębin


Dusza Biskupów Głębin.
Jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile.

Służy do zdobywania wielu dusz, lub transpozycji uwalniającej jej prawdziwą moc.

Gdy Aldrich wyruszył do Mroźnej Doliny arcybiskup Royce pozostał w ktaedrze wraz z najwyższymi kapłanami, by na wieki strzec trumny swego mistrza.

 

Zastosowanie

  • Może być skonsumowana/sprzedana za 20.000 dusz.
  • Można użyć do transpozycji aby otrzymać Świecznik kapłana lub Dusza głębin.

 

 

Gdzie mozna znaleźć

 

 

Uwagi

 

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈