Dusza wilczej krwi to jedna z dusz bossów w świecie Dark Souls 3

Dusza wilczej krwi


Dusza wilczej krwi

Jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile.

Służy do zdobywania wielu dusz lub transpozycji uwalniającej jej prawdziwą moc.

Krew została rozdzielona między Stróżów Otchłani, ich dusze zaś stanowią jedność z duchem mistrza wilczej krwi.

 

Zastosowanie

 

 

Lokacja

 

 

Uwagi

 

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈