Dusza zbroi zabójcy smoków to jedna z dusz bossów w świecie Dark Souls 3

Dusza zbroi zabójcy smoków


Duszazbroi zabójcy smoków

Jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile.

Służy do zdobywania wielu dusz lub transpozycji uwalniającej jej prawdziwą moc.

Zbroja zabójcy smoków sterowana była przez Motylego Pielgrzyma. Utraciła swego pana dawno temu, wciąż jednak poamięta odbyte niegdyś łowy.

 

Zastosowanie

  • Może być skonsumowana/sprzedana za 15.000 dusz.
  • Można użyć do transpozycji aby otrzymać: Wielki topór zabójcy smoków lub Wielka tarcza zabójcy smoków.

 

 

Lokacja

 

 

Uwagi

 

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈