Dusze znajdowane podczas wędrówki po świecie Dark Souls 3 służą do konsumpcji, by zyskać określoną liczbę dusz-waluty, którą z kolei można wydać na zakupy, podniesienie poziomu postaci lub naprawienie lub ulepszenie wyposażenia. 

Ikona i nazwa Zastosowanie Lokacja

placeholder.jpg

Dusza Rosarii

Transpozycja na cud Szczodre światło słońca.

Przywrócenie Rosarii do życia.

Konsumpcja za 5.000 dusz.

Anor Londo - otrzymujemy po użyciu czarnej kuli oka i wygranym pojedynku z Leonhardem Serdecznym Palcem.

placeholder.jpg

nazwa przedmiotu

 ?? ??

placeholder.jpg

nazwa przedmiotu

 ?? ??

placeholder.jpg

nazwa przedmiotu

 ?? ??

placeholder.jpg

nazwa przedmiotu

 ?? ??

placeholder.jpg

nazwa przedmiotu

 ?? ??

placeholder.jpg

nazwa przedmiotu

 ?? ??

placeholder.jpg

nazwa przedmiotu

 ?? ??

placeholder.jpg

nazwa przedmiotu

 ?? ??

placeholder.jpg

nazwa przedmiotu

 ?? ??

placeholder.jpg

nazwa przedmiotu

 ?? ??

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈