Kowal Andre

blacksmith_andre.jpg
Informacje ogólne
Health Souls Lokacja Łupy
600 0 Kapliczka Zjednoczenia

nic


Kowal w Kapliczce Zjedcznoczenia, u którego można wzmacniać, zaklinać broń oraz rozdysponować butelki estusa. Jest to ta sama postać, która występowała w Dark Souls jako kowal w Parafii Nieumarłych.

Informacje

 • Otrzymujesz od niego gest "Hura!"
 • Może zostać zabity, ale odradza się i nie można ulepszać u niego wyposażenia aż do następnego NG lub otrzymania rozgrzeszenia.
 • Usługi:
  • wzmacnianie broni
  • zaklinanie broni
  • po przekazaniu mu fragmentów butelki estusa, zwiększa liczbę użyć butelki
  • po oddaniu mu znalezionych węgli, powiększa się liczba sposobów zaklinania broni
  • można rozdzielić u niego liczbę użyć butelki pomiędzy zwykłą a popielną

 

Lokacja

 • Kapliczka Zjednoczenia, na końcu korytarza pod wejściem do kapliczki.

 

Łupy

 • Nic, ale w Zapomnianych grobach na jego miejscu znajduje się młot kowalski. 

 

Dialogi

 • ??

 

 

Ciekawostki

 • Jeśli zabijesz się za pomocą umiejętności broni przed nim, ten znika, ale pojawia się ponownie gdy odpoczniesz przy ognisku. To samo dzieje się, gdy zginiesz od piromancji Wewnętrzna siła.. Prawdopodobnie jest to błąd graficzny.

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈