Lokacja bez bossow, ktora prowadzi do zbeszczeszczonej stolicy, gdzie bedzie obowiazkowy boss (Yhorm).
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈