Lokacja bez bossow, ktora prowadzi do zbeszczeszczonej stolicy, gdzie bedzie obowiazkowy boss (Yhorm).
Load more
⇈ ⇈