"Starożytny medalion  przedstawiający krzyż wilka. Symbolizuje pakt z Wielkiem Starych Wilkiem Farrona. the crest of a wolf. Ekwipuj by dołączyć do Ogarów Farrona.

Pies stróżujący zapewnia, że wojownicy śpią spokojnie, poprzez osiągnięcie formy lojalnego ducha i polując na tych, którzy odwiedzą Las Farrona.

Przyzwane jest automatycznie po ekwipowaniu."

Przymierze polegające na pokonaniu gracza, którego świat napadamy w lokacji Warownia Farrona oraz Las krucyfiksów.

DOŁĄCZENIE:

  • Musisz znaleźć wysoką wieżę na bagnie w lokacji Warownia Farrona i użyć interakcji z wilkiem leżącym w środku przy windzie.
  • Lokacja: idąc od ogniska Zachowane Ruiny (?) okrążamy budynek, w którym ono jest, schodzimy na dół w bagno i znajdujemy 3 ślimaki przy drabinie.

 
SKUTKI PRZYMIERZA:

  • Fantomy są koloru niebieskiego z czerwonym odcieniem.
  • Miejsce przyzwania to głównie Warownia Farrona i Las krucyfiksów, aczkolwiek zdarza się rzadko, że przyzwie nas do Osady Nieumarłych. O wiele łatwiej zostać przyzwanym na niższych poziomach (okolice 25 LVL) oraz nie masz mocno ulepszonej broni (okolice 3 poziomu ulepszenia).
  • Jeżeli czekasz bardzo długo na przyzwanie możesz spróbować czekać przed bossem Stróże Otchłani. Możesz być wezwanym nawet będąc poza okolicą Farrona, tak długo jak symbol przymierza będzie mrygał próbując znaleźć świat do inwazji. Zaatakujesz tylko światy graczy, którzy nie pokonali jeszcze bossa lokacji, nie muszą mieć formy człowieczej.
  • Uwaga: Występuje bug w związku z przyznaniem nagrody za awans, podczas napadania na czyjś świat, ale wtedy nagrodę można uzyskać przy kolejnym poziomie. 

W wersji 1.03 występuje bug po pokonaniu Stróżow Otchłani, ktory zapobiega interakcji z wilkiem przymierza. 

Przedziały poziomów:

Warunki Minimum Maksimum
Wezwanie białego fantoma, wojownika słońća, kopiącego kurchany lub bycie bez przymierza. Host - 10 - (Host * 0.1) Host + 10 + (Host * 0.1)
Inwazja terytorialna z Ogary Farrona lub Wierni Aldrichowi. Host - 20 - (Host * 0.2) Host + (Host * 0.1)

AWANS:

  • Za pokonanie wroga otrzymujesz Mieczotrawę wilczej krwi, którą później ofiarujesz dla wielkiego wielka w wieży.
  • Czasem dropią z mobków: Ghru Grunts i Elders(?). 
Rank Wymagania Nagroda
0 początkowy poziom brak
1 10 mieczotraw Wielki zakrzywiony miecz starego wilka
2 30 mieczotraw Pierścień wilka oraz Wielka tarcza wilczego rycerza Osiągniecia/Trofea
Odkryj przymierze: Ogary Farrona
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈