Lokacja bossa: Oceiros, Pożarty Król. Stad mozemy sie dostac do ukrytej lokacji: zapomniane groby.
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈