Lokacja opcjonalnego bossa: Toczony przez klątwę Drzewiec. Mozna z niej dotrzec do lokacji Ofiarna Droga.

 
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈