Pierścień życia jest jednym z pierścieni w  Dark Souls 3. Jest dostępny dla gracza jako Dar Pogrzebowy.

 


Wiekowy pierścień z małym czerwonym kamieniem. Zwiększa maksymalną liczbę PŻ.

Każdy pierścień ma inne właściwości, a znalezienie jednego z nich może mocno ulżyć w trudach podróży.

Pierścień Życia

 

 

 

 

Informacje

Efekt

Zwiększa maksymalne zdrowie o  7%.
Wersja +1: +8%
Wersja +2: +9%
Wersja +3: +10%
 

Jak zdobyć


Może zostać wybrany jako Dar Pogrzebowy
Sold by Shrine Handmaid for 1500 souls after giving her the Dreamchaser's Ashes.
Wersja +1 (NG+): Przy ciele, za miejscem w którym siedzi Siegward oglądając ognistego demona, w białej wieży w Osadzie Nieumarłych.
Wersja +2 (NG+): Lothric Castle - From the dark room where you fight the Pus of Man in the wyvern's foot, head outside from the back exit. Turn right and drop down off the ledge. The ring is on a corpse. (Location) (video location)
+3 Version (NG++): Untended Graves - Behind the throne of Prince Lothric. (Location) (video location)
 

Notes
The only ring in the game with existing +3 version before The Ringed City DLC. Obtain in NG++.
 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈