Popioły kapitana, to popioły w świecie Dark Souls 3.

Popioły kapitana


Cienisty popiół kapitana rycerzy z Millwood.
Za jego pomocą opiekunka  ołtarza będzie mogła
przygotować nowe przedmioty.

Dawno temu, kiedy rycerze z Millwood utracili służący im za dom las, rozpoczęli podróż tak długą,
że zdołali w niej zagubić pragnienie zemsty, zastępując je wizjami mroźnych, kruchych drzew.

 

 

Zastosowanie

Daj opiekunce kapliczki żeby mogła przygotować:

  • Ekwipunek rycerzy z Millwood.
  • Wielkie strzały z Millwood.
  • 3 wykwintne klejonoty.

 

 

Lokacja

  • Namalowany świat Ariandel (w dodateku: "Ashes of Ariandel"), przy zwłokach na szczycie wieży z dwoma łucznikami z Millwood.

 

 

Uwagi

  • ...Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈