Informacje o Hodricku(chyba tak się odmienia jak źle poprawić)

·         Hodrick jest przywódcą przymierza „Kopiący kurhany”

·         Nawiedza gracza w wiosce nieumartych
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈