Pierwsza kraina w drugim DLC, gdzie spotkamy min. NPC, który sprzedaje żary.

dreg_heap_map1

dreg_heap_map2

dreg_heap_map3

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈