Wielki młot Vordta

icon-wp_physicalAttack.png
176.0 physical_defense-shield-icon.jpg 55.0
icon-magicbonus.png
-
magic_defense-shield-icon.jpg
45.0
icon-firebonus.png
-
fire_defense-shield-icon.jpg
35.0
icon-lightningbonus.png
- lightning_defense-shield-icon.jpg 35.0
icon-darkbonus.png
-
45.0
critical.png
100 icon-wp_stability.png 45.0
icon_weight.png 17.0
icon-durabilitiy.png
170.0
Efekt dodatkowy 110
Wymagania i skalowanie
icon-strength_22.png
icon-dexterity_22.png
icon-intelligence_22.png
icon-faith_22.png
30 18 0 0
C - - -
weapon_type-icon.jpg Wielkie młoty damage_type-icon.jpg Uderzenie
skill-icon.jpg Wytrwałość icon_fp_cost.png 12(-/-)

Wielki młot Vordta to broń występująca w świecie Dark Souls 3.

 

"Wielki młot Vordta. przepatrywacza rycerzy Mroźnej Doliny. Broń powoduje odmrożenia.
Akumuluje zimno w ciele powodując obniżające zdrowie, zmniejszające pochłanianie obrażeń i obniżające regenerację energii odmrożenia.
Umiejętność: wytrwałośćć.

Wbijasz broń w ziemię, tymczasowo zyskując równowagę. Redukuje to też obrażenia"

 

 

Uwagi i wskazówki

  • Nie może być zaklęty ani wzmacniany.
  • Ulepszany Łuską z tytanitu.
  • Przy trzymaniu oburącz wymagana siła spada do 20.
  • Przy współczynniku Siły równym 40 ma AR na poziomie 524.
  • Jest to jedyna wielka broń mająca stale czynnik powodujący odmrożenia, obecnie wynosi on 110 (wcześniej było to 50). Z tego też względu jest wysoce skuteczna w walce z dowolnym przeciwnikiem wrażliwym na Mróz.
  • Naładowany silny atak jest w stanie przygwoźdźić większość przeciwników.
  • Wysoce skuteczna zarówno w starciach z SI jak i innymi graczami.Gdzie można znaleźć
Pokaz broni:

(Jeśli twój nick nie jest na TEJ liście, proszę nie wrzucaj tu filmików. Jeśli chcesz zamieszczać swoje materiały, kliknij proszę tej link i zgłoś swoją chęć w wątku.)

  • ??

 

 

Tabela ulepszeń

 

Do pozimu +4 ulepszny Łuską z tytanitu, na poziom +5 ulepszany Sztabą tytanitu - do każdego poziomu ulepszenia terzeba doliczyć również dusze.
  Wartości ataku
Skalowanie
Dodatkowe efekty
Redukcja obrażeń (%)
Nazwa ulepszenia
icon-wp_physicalAttack.png
icon-magicbonus.png
icon-firebonus.png
icon-lightningbonus.png
icon-darkbonus.png
Siła Bonus
Dexterity Bonus
Intelligence Bonus
Faith Bonus
icon-wp_poisonbld.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-wp_magicdef.png
icon-wp_firedef.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-wp_darkdef.png
Regular  176 - - - - C - - - - 110 - 55.0 45.0 35.0 35.0 45.0
Regular +1 204 - - - - C - - - - 110 - 55.0 45.0 35.0 35.0 45.0
Regular +2 233 - - - - C - - - - 110 - 55.0 45.0 35.0 35.0 45.0
Regular +3 262 - - - - C - - - - 110 - 55.0 45.0 35.0 35.0 45.0
Regular +4 291 - - - - C - - - - 110 - 55.0 45.0 35.0 35.0 45.0
Regular +5 320 - - - - B - - - - 110 - 55.0 45.0 35.0 35.0 45.0

 

Skalowanie: To premia dodawana do podstawowego rodzaju obrażeń broni (fizycznych, magicznych, od ognia, błyskawic, mroku) zależna od statystyki z jaką broń się skaluje (siła, zręczność, inteligencja, wiara) oraz od wielkości premii (malejąco: S/A/B/C/D/E). Rozwijanie statystyki, z którą skaluje się określona broń skutkuje dodaniem większej liczby obrażeń do danej broni. Wielkość premii zależna jest od także % mnożnika przypisanego danej statystyce (najwyższego w przypadku litery S, najniższego dla E). Dopiero uwzględnienie tych dwóch czynników daje w rezultacie końcową premię do obrażeń broni i jest wyświetlane w statystykach broni w postaci niebieskich liczb jako "+X".
Wytrzymałość: To inaczej PŻ broni. Broń w miarę używania stopniowo traci swoją wytrzymałość. Gdy jest niska pojawia się komunikat "Broń zagrożona zniszczeniem!" i broń zadaje mniejsze obrażenia. Gdy wytrzymałość spadnie do 0, broń staje się praktycznie bezużyteczna.
Waga: Ile waży dana broń po wyposażeniu jej do jednego ze slotów. Waga ta jest dodawana do ogólnego obciążenia postaci, które wpływa na prędkość poruszania się oraz przewroty postaci.
Stabilność: Oznacza jak dobrze postać utrzymuje równowagę, gdy blokując daną bronią/tarczą zostanie trafiona. W praktyce przekłada się to na ilość energii pochłanianej podczas bloku. Bloki bronią/tarczą o wysokiej stabilności pochłaniają mniej energii niż tymi o niskiej.
Rodzaj ataku: Określa rodzaj animacji ataku broni. W grze występują cztery rodzaje ataków: zwykłe, pchnięcia, cięcia oraz uderzenia.
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈