Wielki miecz Farrona

icon-wp_physicalAttack.png
125 physical_defense-shield-icon.jpg 55.0
icon-magicbonus.png
0
magic_defense-shield-icon.jpg
45.0
icon-firebonus.png
0
fire_defense-shield-icon.jpg
40.0
icon-lightningbonus.png
0 lightning_defense-shield-icon.jpg 40.0
icon-darkbonus.png
0
45.0
critical.png
100 icon-wp_stability.png 45
icon_weight.png 12,5
icon-durabilitiy.png
90
Wymagania i skalowanie
icon-strength_22.png
icon-dexterity_22.png
icon-intelligence_22.png
icon-faith_22.png
D C - -
18 20 0 0
weapon_type-icon.jpg Ogromny miecz
(unikatowy)
damage_type-icon.jpg Standardowe/
pchnięcie
skill-icon.jpg Odparcie icon_fp_cost.png -

Jest to broń występująca w świecie Dark Souls 3.

 

"Wielki miecz Stróżów Otchłani, który występuje w niecodziennym połączeniu z charakterystycznym sztyletem.

Sztylet służy za klin w lewej dłoni, a  wielki miecz w prawej pozwala na ataki techniką niezawodnie kojarzoną z Nieumarłym Legionem.

Umiejętność: odparcie.
Po odpowiednim wymierzeniu odbija atak i pozwala na wyprowadfzenie krytycznej riposty przy użyciu sztyletu."

 

 

Uwagi i wskazówki

 • Nie może być zaklęty ani wzmacniany.
 • Ulepszany Łuską z tytanitu.
 • Przy ulepszeniu +5 i statystkach 40siła/40zręczność współczynnik ataku wynosi 500.
 • Zadaje 20% więcej obrażeń przeciwnikom z otchłani.
 • Przy oburęcznym trzymaniu zakres ataków jest zbliżony do ataków Stróżów Otchłani.
 • 26 wytrzymałości + pierścień przychylności zapewnia wytarczająco dużo energi na  trzykrotne
  użycie oburęcznego ataku L1 i przewrót.
 • Wszystkie ataki tego miecza mogą być odparte.
 • Nie zużywa PS.
 • Animacja oburęcznego ataku L1 pozwala uniknąć niektórych ataków przeciwnika.
 • "Krótka" animacja odparcia.Gdzie można znaleźć
Pokaz broni:

(Jeśli twój nick nie jest na TEJ liście, proszę nie wrzucaj tu filmików. Jeśli chcesz zamieszczać swoje materiały, kliknij proszę tej link i zgłoś swoją chęć w wątku.)

 • ??

 

 

Tabela ulepszeń

 

Do pozimu +4 ulepszny Łuską z tytanitu, na poziom +5 ulepszany Sztabą tytanitu - do każdego poziomu ulepszenia terzeba doliczyć również dusze.
  Wartości ataku
Skalowanie
Dodatkowe efekty
Redukcja obrażeń (%)
Nazwa ulepszenia
icon-wp_physicalAttack.png
icon-magicbonus.png
icon-firebonus.png
icon-lightningbonus.png
icon-darkbonus.png
Siła Bonus
Dexterity Bonus
Intelligence Bonus
Faith Bonus
icon-wp_poisonbld.png
icon-wp_physicaldef.png
icon-wp_magicdef.png
icon-wp_firedef.png
icon-wp_lightningdef.png
icon-wp_darkdef.png
Regular  125 - - - - D C - - - - - 55.0 45.0 40.0 40.0 45.0
Regular +1 145 - - - - D C - - - - - 55.0 45.0 40.0 40.0 45.0
Regular +2 166 - - - - D B - - - - - 55.0 45.0 40.0 40.0 45.0
Regular +3 186 - - - - D B - - - - - 55.0 45.0 40.0 40.0 45.0
Regular +4 207 - - - - C B - - - - - 55.0 45.0 40.0 40.0 45.0
Regular +5 228 - - - - C A - - - - - 55.0 45.0 40.0 40.0 45.0

 

Skalowanie: To premia dodawana do podstawowego rodzaju obrażeń broni (fizycznych, magicznych, od ognia, błyskawic, mroku) zależna od statystyki z jaką broń się skaluje (siła, zręczność, inteligencja, wiara) oraz od wielkości premii (malejąco: S/A/B/C/D/E). Rozwijanie statystyki, z którą skaluje się określona broń skutkuje dodaniem większej liczby obrażeń do danej broni. Wielkość premii zależna jest od także % mnożnika przypisanego danej statystyce (najwyższego w przypadku litery S, najniższego dla E). Dopiero uwzględnienie tych dwóch czynników daje w rezultacie końcową premię do obrażeń broni i jest wyświetlane w statystykach broni w postaci niebieskich liczb jako "+X".
Wytrzymałość: To inaczej PŻ broni. Broń w miarę używania stopniowo traci swoją wytrzymałość. Gdy jest niska pojawia się komunikat "Broń zagrożona zniszczeniem!" i broń zadaje mniejsze obrażenia. Gdy wytrzymałość spadnie do 0, broń staje się praktycznie bezużyteczna.
Waga: Ile waży dana broń po wyposażeniu jej do jednego ze slotów. Waga ta jest dodawana do ogólnego obciążenia postaci, które wpływa na prędkość poruszania się oraz przewroty postaci.
Stabilność: Oznacza jak dobrze postać utrzymuje równowagę, gdy blokując daną bronią/tarczą zostanie trafiona. W praktyce przekłada się to na ilość energii pochłanianej podczas bloku. Bloki bronią/tarczą o wysokiej stabilności pochłaniają mniej energii niż tymi o niskiej.
Rodzaj ataku: Określa rodzaj animacji ataku broni. W grze występują cztery rodzaje ataków: zwykłe, pchnięcia, cięcia oraz uderzenia.
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈