Postać znajduję się za ogniskiem w Anor Londo udać trzeba się schodami w dół a następnie po niewidzialnej podłodze do pobliskiej wieży

 
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈