Lokacja bossa: Czempion Gundyr. Znajdziemy ją po pokonaniu Oceirosa, za ukrytą ścianą (za ostatnią skrzynią).
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈