Lokacja bossa: Czempion Gundyr. Znajdziemy ją po pokonaniu Oceirosa, za ukrytą ścianą (za ostatnią skrzynią).
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈