Zbeszczeszczony węgiel


Węgiel używany do zaklinania broni.

Pozostałości płomienia, który płonął w Zbezczeszczonej Stolicy, zamknięte w lodowej czaszce.

Daj go kowalowi w świątyni, by uzyskać możliwość korzystania z zaklinania w broń mroku, krwawą i pustą za pomocą klejnotów.

 

Zastosowanie

  • Daj go Andre, by móc wykorzystywać mroczne, krwawe i puste klejnoty do zaklinania.

 

 

Lokacja

  • Lochy Irithyllu - w jednej z cel przy dziedzińcu patrolowanym przez grupę strażników więziennych.

 

 

Uwagi

  • ??Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈