Wymagania i skalowanie Wartości ataku Redukcja obrażeń (%) Dodatkowe efekty Pozostałe
icon-strength_22.png Siła
icon-wp_physicalAttack.pngObrażenia fizyczne Ochrona fizyczna icon-wp_bleed.pngKrwawienie Wytrzymałość
icon-dexterity_22.png Zręczność icon-magicbonus.pngObrażenia magiczne Ochrona magiczna icon-wp_poisonbld.pngTrucizna Waga
icon-intelligence_22.png Inteligencja icon-firebonus.pngObrażenia ogniste Ochrona przed ogniem FrostChłód  
icon-faith_22.png Wiara
icon-lightningbonus.pngObrażenia od błyskawic Ochrona przed błyskawicami Klątwa  
  icon-darkbonus.pngObrażenia od mroku Stabilność    
  CriticalObrażenia krytyczne      
  Spell BuffWzmocnienie zaklęcia
     
  Zasięg      

Skalowanie: To premia dodawana do podstawowego rodzaju obrażeń broni (fizycznych, magicznych, ognistych, od błyskawic, od mroku) zależna od statystyki z jaką broń się skaluje (siła, zręczność, inteligencja, wiara) oraz od wielkości premii (malejąco: S/A/B/C/D/E). Rozwijanie statystyki, z którą skaluje się określona broń skutkuje dodaniem większej liczby obrażeń do danej broni. Wielkość premii zależna jest od także % mnożnika przypisanego danej statystyce (najwyższego w przypadku litery S, najniższego dla E). Dopiero uwzględnienie tych dwóch czynników daje w rezultacie końcową premię do obrażeń broni i jest wyświetlane w statystykach broni w postaci niebieskich liczb jako "+X".
Wytrzymałość: To inaczej PŻ broni. Broń w miarę używania stopniowo traci swoją wytrzymałość. Gdy jest niska pojawia się komunikat "Broń zagrożona zniszczeniem!" i broń zadaje mniejsze obrażenia. Gdy wytrzymałość spadnie do 0, broń staje się praktycznie bezużyteczna.
Waga: Ile waży dana broń po wyposażeniu jej do jednego ze slotów. Waga ta jest dodawana do ogólnego obciążenia postaci, które wpływa na prędkość poruszania się oraz przewroty postaci.
Stabilność: Oznacza jak dobrze postać utrzymuje równowagę, gdy blokując daną bronią/tarczą zostanie trafiona. W praktyce przekłada się to na ilość energii pochłanianej podczas bloku. Bloki bronią/tarczą o wysokiej stabilności pochłaniają mniej energii niż tymi o niskiej.
Rodzaj ataku: Określa rodzaj animacji ataku broni. W grze występują cztery rodzaje ataków: zwykłe, pchnięcia, cięcia oraz uderzenia.
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈