Popioły grabarza, to popioły w świecie Dark Souls 3.

Popioły grabarza


Cienisty popiół mieszkańca Osady Nieumarłych, który utrzymywał się z grzebania ciał.

Opiekunka kapliczki przygototuje z niego nowe przedmioty.

 

 

Zastosowanie

Daj opiekunce kapliczki żeby mogła przygotować:

  • Zawiniątko z węglową żywicą.
  • Żywica węglowej sosny.
  • Klucz do grobowca - otwiera kratę w ściekach Osady Nieumarłych, które prowadzą do posągu Velki, bogini grzechu oraz Iriny z Carimu.

 

 

Lokacja

  • Osada Nieumarłych: Na cmentarzu, w okolicy gdzie można oberwać więlką strzałą od olbrzyma, na lewo od białej brzozy.

 

 

Uwagi

  • Dużo łatwiej poruszać się w tej okolicy po zawarciu pokoju z Gigantem z Osady Nieumarłych. Wówczas będzie strzelał tylko do wrogów -żeby Gigant w nas nie strzelał można też wybrać jako dar pogrzebowy młodą białą gałąź.



Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈