Nazwa i ikona 

 Wartości ataku

Redukcja obrażeń (%)

Wymagania

Skalowanie

Wytrzymałość / Waga / Rodzaj ataku / Umiejętność

 

Umiejętność

 Gdzie można zdobyć

 

nazwa broni

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

-

-

-

 - 

-

 - 

-

 - 

-

 - 

 -

 -

-

 - 

lokacja 

 

nazwa broni

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

-

-

-

 - 

-

 - 

-

 - 

-

 - 

 -

 -

-

 - 

lokacja 

 

nazwa broni

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

-

-

-

 - 

-

 - 

-

 - 

-

 - 

 -

 -

-

 - 

lokacja 

 

nazwa broni

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

-

-

-

 - 

-

 - 

-

 - 

-

 - 

 -

 -

-

 - 

lokacja 

 

nazwa broni

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

-

-

-

 - 

-

 - 

-

 - 

-

 - 

 -

 -

-

 - 

lokacja 

 

nazwa broni

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

-

-

-

 - 

-

 - 

-

 - 

-

 - 

 -

 -

-

 - 

lokacja 

 

nazwa broni

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

-

-

-

 - 

-

 - 

-

 - 

-

 - 

 -

 -

-

 - 

lokacja 

 

nazwa broni

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

-

-

-

 - 

-

 - 

-

 - 

-

 - 

 -

 -

-

 - 

lokacja 

 

nazwa broni

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

-

-

-

 - 

-

 - 

-

 - 

-

 - 

 -

 -

-

 - 

lokacja 

 

nazwa broni

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

??

 ?? 

-

-

-

 - 

-

 - 

-

 - 

-

 - 

 -

 -

-

 - 

lokacja 

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈