W świecie gry ukryte są Iluzoryczne ściany. Aby je odkryć musisz je zaatakować bronią albo wtoczyć się na nie. Musisz to zrobić osobiście - inne duchy, zarówno przyjacielskie, jak i wrogie nie mają wpływu na iluzoryczne ściany.
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈