Przymierza

Frakcje pozwalające graczom sprzymierzyć się ze światem w kooperacji lub by pokonać innego gracza (zestawienie jest niżej na tej stronie). Niektóre przymierza są wrogo do siebie nastawione lub sprawiają, że NPCe będą nas traktować odmiennie, czy też zaczną używać innych dialogów. Dzięki tym grupom możemy zdobywać specjalne przedmioty, które można wymienić na specjalną nagrodę (szczegóły w podstronach). Aby dołączyć do przymierza potrzebujemy gest lub specjalny przedmiot, dedykowany dla konkretnego przymierza.

 

 

 

Przedziały podczas łączenia się graczy w zależności od przymierza:

Kooperacja Znaki wezwania A - Poziom gospodarza
Górna granica: A * 1.1 + 10
Dolna granica: A * 0.9 - 10
Uwagi: dotyczy także Wojowników Słońca oraz Kopiących Kurhany
Droga Błękitu (Automatyczne wezwanie) B - Poziom gospodarza
Górna granica: B * 1.1 + 10
Dolna granica: B * 0.9 - 10
Uwagi: dotyczy Błękitnych Strażników oraz Ostrzy Mrocznego Księżyca
PvP Inwazje mrocznych duchów C - Poziom najeźdźcy
Górna granica: C * 1.1 + 20
Dolna granica: C * 0.9
Uwagi: inwazje za pomocą czerwonej kuli oka, czerwonego rysika
Inwazje Kopiących Kurhany D - Poziom najeźdźcy
Górna granica: D * 1.15 + 20
Dolna granica: D * 0.9
Uwagi: dotyczy Kopiących Kurhany
Inwazje związane z obroną terytorium E - Poziom gospodarza
Górna granica: E * 1.1
Dolna granica: E * 0.8 - 20
Uwagi: dotyczy Ogarów Farrona oraz Wiernych Aldrichowi
 

Zestawienie nagród w przymierzach

Przymierze Przedmiot potrzebny do awansowania 1. ranga (10 ofiarowanych przedmiotó) 2. ranga (30 ofiarowanych przedmiotów)
Wojownicy Słońca Słoneczne medale Święta przysięga (cud) Wielka włócznia błyskawic (cud)
Błękitni Strażnicy Dowód dotrzymanej umowy Pierścień Mrocznego Księżyca Ostrze Mrocznego Księżyca (cud)
Ostrza Mrocznego Księżyca Dowód dotrzymanej umowy Pierścień Mrocznego Księżyca Ostrze Mrocznego Księżyca (cud)
Palce Rosarii Blady język Pierścień Mgły Kostur
Kopiący Kurhany Kajdany z kręgosłupa Żądza Krwi (Katana) Ciepło (piromancja)
Ogary Farrona Mieczotrawa wilczej krwi Zakrzywiony miecz starego wilka Wielka tarcza wilczego rycerza i pierścień Wilka
Wierni Aldrichowi Ludzkie męty Wielka dusza Głębin (czar) Wielki kostur Arcybiskupa
Włócznie Kościoła Ozdoby włóczni Filianore  Young Grass Dew  Święty fragment włóczni

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈