utworzenie podstron, które pozostali użytkownicy mogliby uzupełniać (priorytetami niżej)

1 bossowie

2 NPCe z DLC

3 zbroje

4 lokacje

 5 piromancja, czary, cuda, uroki?

6 przymierza

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈