Sterowanie w Dark Souls 3 jest w dużej mierze takie same jak w poprzednich częściach, z wyjątkiem kilku zmian związanych z wprowadzeniem Umiejętności. 

PS4
Xbox One
PC

 

PS4


Poruszanie się i sterowanie kamerą

Lewa gałka - poruszanie sie postacią
Prawa gałka - sterowanie kamerą
R3 - namierzenie celu/reset kamery

Otwieranie menu

Touch pad
(w lewo) otwieranie menu gestów
(w prawo) otwieranie menu start

Przycisk Opcje:

Otwieranie menu start
Akcje dotyczące prawej ręki: R1 - zwykły atak, R2 - mocny atak


Lewa ręka: L1 - blok (gdy używasz tarczy), rzucenie zaklęcia (gdy używasz kostura lub talizmanu), L2 - użycie Umiejętności


Skróty (d-pad):

w górę - wybór dostrojonych zaklęć
w dół - wybór podręcznych przedmiotów
w prawo - zmiana broni w prawej ręce
w lewo - zmiana broni w lewej ręce

Akcje
○ - Interakcja
△ - chwycenie broni w prawej ręce oburącz
□  - użycie przedmiotu
☓ - odskok/bieg/przewrót


Używanie Umiejętności broni
① Chwyć broń w prawej ręce oburącz.
② Naciśnij L2, by skorzystać z umiejętności danej broni.
Umiejętności zużywają punkty skupienia.
Jeśli w lewej ręce trzymasz np. trójkątną tarczę lub okrągłą tarczę, nie musisz chwytać broni oburącz, aby skorzystać z jej umiejętności.
Xbox
PC (sterowanie domyślne)

Poruszanie się i sterowanie kamerą

WSAD - poruszanie się postacią
Sterowanie kamerą za pomoca myszki
Wciśnięcie rolki myszki - namierzanie celu/reset kamery
Spacja - odskok (stojąc w miejscu)/przewrót (naciśnięcie podczas biegu)/sprint (przytrzymanie w czasie biegu)/skok (naciśnięcie w czasie sprintu)
WSAD + zwykły atak prawą ręką - kopnięcie
WSAD+ silny atak prawą ręką - atak z wyskoku
S + przytrzymanie spacji - zjazd po drabinie
W + przytrzymanie spacji - szybsze wspinanie się po drabinie 


Otwieranie menu

Esc - otwieranie głównego menu
G - menu gestów


Prawa ręka - LPM - zwykły atak, Shift + LPM - silny atak
Lewa ręka - PPM - zwykły atak/blok tarczą, Shift + PPM - silny atak/parowanie tarczą

R - użycie przedmiotu
E - interakcja
F - chwycenie broni w prawej ręce oburącz (przytrzymanie - chwycenie broni w lewej ręce oburącz)


Skróty (strzałki):

w górę - zmiana zaklęć
w dół - zmiana przedmiotów
w lewo - zmiana broni w lewej ręce
w prawo - zmiana broni w prawej ręce

Poruszanie się po menu

strzałki - ruch góra/dół/lewo/prawo
E - Zatwierdź
Q - Anuluj
Shift + strzałka w lewo - poruszanie się po zakładkach w lewo
Shift + strzałka w prawo - poruszanie się po zakładkach w prawo
Funkcja 1 - R
Funkcja 2 - F
Funkcja 3 - C
Shift + strzałka w górę - przewiń w górę
Shift + strzałka w dół - przewiń w dół
Rolka myszki - Przewiń okno w górę/dół
X- sortowanie
PPM - menu pomocy


Używanie umiejętności broni:
1) Chwyć broń oburącz
2) Jako, że użycie niektórych umiejętności wymaga naciśnięcia przycisku odpowiadającego za silny atak w lewej ręce (postać przyjmuje postawę) a następnie użycie zwykłego lub silnego ataku prawą ręką (użycie umiejętności), dobrze jest przypisać sobie ataki lewą ręką pod klawisze z klawiatury (np. Shift - zwykły atak, Tab - silny atak). W ten sposób, aby użyć umiejętności wystarczy chwycić broń oburącz, przytrzymać Tab a potem użyć zwykłego lub silnego ataku.
Pozostałe umiejętności aktywowane są tylko za pomocą silnego ataku lewą ręką.
Ponadto w zależności od używanej tarczy trzeba chwycić broń oburącz (te posiadające ikonę tarczy w lewym dolnym rogu) lub nie (te z ikoną miecza).

W tej części skróty myszka + klawiatura działają normalnie. Nie ma potrzeby uruchamiania żadnych fixów.


 

 


 
Tired of anon posting? Register!
  • Anonymous

   Brakuje jednego.
   Mam kusze .
   Miałem 2 słoty amunicji.
   Jeden mi się skończył.
   Jak zmienić amunicje w kuszy nie wchodząc do ekwipunku.

  Load more
  ⇈ ⇈