Opis zmian zachodzących po przejściu do NG+, czyli kolejnego przejścia gry z wyższym poziomem trudności.Load more
⇈ ⇈