Opis zmian zachodzących po przejściu do NG+, czyli kolejnego przejścia gry z wyższym poziomem trudności.Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈