Dusza Czempiona Gundyra to jedna z dusz bossów w świecie Dark Souls 3

Dusza Czempiona Gundyra


Dusza Czempiona Gundyra.

Jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile.

Służy do zdobywania wielu dusz lub transpozycji uwalniającej jej prawdziwą moc.

Czempion spóźnił się niegdyś na święto i powitała go świątynia z wygaszonym ogniem oraz dzwon, który milczał.

 

Zastosowanie

  • Może być skonsumowana/sprzedana za 20.000 dusz.
  • Można użyć do transpozycji aby otrzymać: Halabardza Gundyra lub Łańcuch więźnia.

 

 

Lokacja

 

 

Uwagi

 

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈