Ludleth z Courlandu

NPC
Informacje ogólne
Health Souls Lokacja Łupy
250 ??? Kapliczka Zjednoczenia Pierścień czaszki

Niewielka postać bez nóg, która nie wiadomo skąd pojawia się zasiadając na jednym z tronów Władców Pogorzelisk.

Informacje

  • Można go zabić, ale odrodzi się po kolejnym powrocie do lokacji.
  • Ludleth potrafi transponować dusze bossów, dzięki czemu możesz uzyskać z nich broń, przedmioty, jednak potrzebuje do tego pieca transpozycyjnego. Jeśli nie dasz mu go przed umieszczeniem wszystkich popiołów władców na tronach, w tym NG nie będziesz mógł już transponować dusz.
  • Umiera po umieszczeniu wszystkich popiołów władców na tronach, ale wciąż możesz transponować dusze bossów podchodząc do jego szczątków.

 

Lokacja

  • Ludleth siedzi na drugim z lewej tronie władcy w Kapliczce Zjednoczenia.

 

Łupy

  • Inne: Pierścień czaszki

 

 

Dialogi

 

  • ?? 

 

 

Ciekawostki

  • ??

 

 

 
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈