Lokacja bossa: Kryształowy Mędrzec. Mozna z niej dotrzec drabina do Twierdzy Farrona.
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈