Lokacja bossa: Kryształowy Mędrzec. Mozna z niej dotrzec drabina do Twierdzy Farrona.
Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈