Sirris z Krain Zmroku

NPC
Informacje ogólne
Health Souls Lokacja Łupy
???? 1000 Kapliczka Zjednoczenia Talizman Krain Zmroku


Kilka słów wstępu.

Informacje

 • Można ją zabić.
 • Pojawia się w Kapliczce Zjednoczenia po oddaniu Opiekunce Kapliczki popiołów marzyciela.
 • Lista przedmiotów związanych postacią?
 • Zmiany w NG+?

 

Lokacja

 • ??
 • ??

 

Łupy

 • Dusze: NG (??), NG+ (??), NG++ (??), NG+3 (??), NG+6 (??), NG+9 (??)
 • Broń: ??
 • Zbroja: ??
 • Klucz: ??
 • Inne: ??

(niepotrzebne usunąć)

Informacje o walce z postacią

 • Podatny/a na ??
 • Odporny/a na ??
 • Słaby punkt ??
 • Przydatne przedmioty

 

Dialogi

 • ??

 

 

Ciekawostki

 • ??

 

 

 
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈