Lokacja bossa: Stróże Otchłani. Aby dotrzec do bosa trzeba rozpalic 3 piece, aby drzwi sie otworzyly.

 
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈